Vi värnar om din integritet - så efterlever vi GDPR

Tack för att du är kund hos oss på Merion Music Group AB! Som du hört är den Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR en förordning i EU-lagstiftningen om dataskydd och integritet för alla individer inom Europeiska Unionen. Lagen träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR handlar om att hantera personuppgifter med respekt, transparens, försiktighet och med laglig grund – och att inte spara mer data än nödvändigt och inte längre än vad som behövs.

För att följa lagen vill vi här informera dig om hur vi efterlever GDPR och hur vi tillgodoser dina rättigheter.

Dessa typer av personuppgifter lagrar och behandlar vi:
- Organisationsnummer
- Företagsnamn
- Fakturaadress
- Leveransadress
- Kontaktperson
- Telefonnummer
- E-postadress

För dig som besöker vår webbplats lagrar vi även:
- IP-adress 
- Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.) 
- Operativsystem (Windows etc.) 
- Inloggningssätt 
- Besökta sidor

Personuppgiftsansvarig
Merion Music Group AB är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Merion Music Group AB kan du begära det skriftligen till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Merion Music Group AB
Igeldammsgatan 20 , 112 49 Stockholm

Därför sparar vi dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifterna för tydliga ändamål:
- För att förbättra, modifiera eller personifiera våra erbjudanden, tjänster och kommunikation
- Bättre förstå hur människor besöker och använder vår webbplats
- Skicka relevant och givande kommunikation
- Bedöma effekten av kampanjer och reklam
- Förbättrad säkerhet och förebygga bedrägerier

När Merion Music Group AB behandlar data för dessa ändamål ser vi alltid till att vi tillgodoser dina rättigheter. Du har alltid rätt att invända mot denna behandling. Om du motsätter dig denna behandling av personuppgifter kan det påverka hur vi utför ovanstående ändamål.

Så länge sparar vi dina uppgifter
Vi behåller dina uppgifter under tiden vi bibehåller en affärsrelation med varandra eller som mest i 18 månader efter vår sista kontakt förutsatt att ingen annan tvingande lagstiftning gör att vi måste behålla uppgifterna längre.

Korrigera eller begränsa dina uppgifter när du vill
Du kan när som helst begära att få se dina uppgifter eller begära ändring, överföring, begränsad användning eller radering.

Samtycke
I samband med att du blir kund hos Merion Music Group AB via www.merionmusic.com samtycker du till att Merion Music Group AB använder dina personuppgifter. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Merion Music Group AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter.

Om du vill återkalla samtycket eller har frågor, vänligen kontakta oss på Merion Music Group AB.